Riskienhallintakin on osa laatutoimintaa

Riskit ovat välttämätön osa organisaation toimintaa, ja eikä niitä voi kokonaan poistaa. Mutta hallita niitä voi ja merkittävästi pienentää. Riskienhallintakin on osa organisaation laatutoimintaa.

Riskienhallinta on yksi laatujärjestelmän edellyttämä peruslähtökohta myös ISO 9001 -standardissa. ISO 9001 on maailman tunnetuin laatujärjestelmä, ja se soveltuu kaikille toimialoille ja kaikenkokoisille yrityksille.

Standardin uusin versio korostaa riskien huolellista tarkastelua, ja jatkossa yrityksellä on oltava järjestelmällinen lähestymistapa riskienhallintaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että riskejä on hallittava liiketoiminnassa jatkuvasti. Hallintatoimien vaikuttavuutta on seurattava, ja riskienhallintaa on kehitettävä jatkuvan parantamisen periaatteella.

Järjestelmällinen riskien johtaminen pitää sisällään riskien tunnistamisen, hallintatoimien suunnittelun ja toteutuksen sekä riskienhallinnan tason seurannan.

Rskiperusteisessa lähestymistavassa riskin käsite on laajennettu koko yritystoiminnan alueelle. Aiemmin se on käsittänyt vain yksittäisen tuotteen tai palvelun.

Kokonaisvaltainen riskikartoitus on hyvä tapa huomioida uuden laatujärjestelmän ja riskiperusteisen lähestymistavan mukaiset vaatimukset.

– Yritysten päättäjät kysyvät meiltä usein, miten riskikartoitus kannattaisi toteuttaa, ja mitkä ovat tyypillisiä riskejä heidän toimialallaan, sanoo asiantuntija Janne Kallinen Suomen standardisoimisliitosta.

Riskikartoituksessa huomioidaan yrityksen strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit. Kartoituksella tehdään yhteenveto yrityksen suurimmista riskeistä ja niiden rahallisista vaikutuksista sekä suunnitelma yrityksen riskienhallinnan kehittämiseksi. Palvelun avulla luodaan yritykselle järjestelmällinen toimintamalli ja prosessi riskien johtamiseen.

Riskienhallinnan kansainvälinen standardi ISO 31000. Sen tavoitteena on luoda organisaatioon riskien hallinnan kulttuuri, jossa koko henkilöstö ja myös sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

– Johtajuuden ja sitoutumisen täytyy konkretisoitua modernissa, vaikuttavassa ja vastuullisessa riskienhallinnassa, Kallinen korostaa.

Kallisen mukaan riskienhallinnan ykkösperiaate arvon luominen ja säilyttäminen eli kyse ei ole yksipuolisesti kielteisten tulemien välttämisestä ja kontrollista.

– Standardin soveltaminen auttaa ymmärtämään riskien positiiviset mahdollisuudet sekä negatiiviset seuraukset.

Pro Laadunhallinta

Pro Laadunhallinta on erilaisille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin vaatimuksia samalla työkalulla. 

Palvelumme avulla voitte ylläpitää samalla hinnalla useita eri järjestelmiä tai niiden kombinaatioita.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 9001 + ISO 14001

Pro Laadunhallinnan perusversion ominaisuuksia

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • Edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien luonti ja ylläpito
 • Palvelun oma opastava versio ISO 9001- sekä ISO 9001 + ISO 14001 -standardeista
 • Materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • Dokumentaatio on mahdollista tulostaa myös PDF-formaatissa
 • Mahdollisuus hyödyntää muiden Pro-palveluiden valmista materiaalia linkkeinä tai liitteinä
 • Vanhoja käyttökelpoisia dokumentteja (esim. prosessikaaviota) mahdollista ladata liitetiedostoina palvelimelle/järjestelmään
 • Kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri on reaaliaikaisesti käytössä

Helposti laajennettavissa poikkeamien hallinnointiin ja riskien arviointiin niiden omilla palveluilla.

Tutustu Pro Laadunhallintaan

 

Pro Laadunhallinnan esittely

Katso Pro Laadunhallinnan esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Palvelua toteuttamassa