Etusivu » Pk-yritysten riskienhallinta

Pk-yritysten riskienhallinta

Jaa sivu:

Tutustu pk-yritysten riskienhallinnan eri osa-alueista kertoviin tietopaketteihin.

Työturvallisuuden riskit

Työhön, työympäristöön ja työtapoihin liittyvät haitta- ja vaaratekijät, esimerkiksi kemikaaleille tai melulle altistuminen sekä näistä aiheutuvat taloudelliset kustannukset, kärsimykset tapahtuman uhrille ja häiriöt organisaation toiminnalle.

Lue lisää

Ympäristöriskit

Maaperän, ilman ja veden saastuminen sekä pilaantuminen, vaarallisten aineiden aiheuttama ympäristön saastuminen ja siihen liittyvä mahdollinen tutkinta sekä viranomaisten vaatimukset korjaavista toimista.

Lue lisää

Liiketoiminnan riskit

Liittyvät liiketoiminnan luonteeseen, toimituksiin ja muutoksiin liiketoimintaympäristössä; liiketoiminta voi joko onnistua tai epäonnistua.

Lue lisää

Henkilöriskit

Henkilöstöön kohdistuvat tai henkilöstön aiheuttamat riskit organisaation toiminnalle, esimerkiksi uupuminen, ammattiosaamisen vanheneminen, työkyvyttömyys, tahattomat virheet tai avainhenkilön sairastuminen.

Lue lisää

Uhka- ja väkivaltariskit

Työpaikalla mahdollisesti tapahtuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden tunnistaminen (riskien arviointi), niihin varautuminen (toimintaohje) ja jälkihoito.

Lue lisää

Tietosuoja- ja tietoturvariskit

Liiketoiminnallisen tiedon ja henkilötietojen luottamuksellisuus (kriittiset tietojärjestelmät), eheys ja jatkuva suojaus (kyberriskit).

Lue lisää

Tietoriskit laajemmin

Tietoriskien hallinnan perusta on tunnistaa tietoihin liittyvät keskeiset riskit. Tunnistamisen helpottamiseksi täältä löytyy lista erilaisista tietoriskeistä ja mietittävistä asioista. 

Lue lisää

Kemikaaliriskit

Työssä käytettävien kemikaalisten aineiden aiheuttamat riskit työntekijöille ja työympäristölle.

Lue lisää

Paloriskit

Pieni palonalku voi johtaa vakavaan onnettomuuteen. Paloriskiä voidaan pienentää merkittävästi riskien tunnistamisen jälkeen, usein kohtuullisin kustannuksin.

Lue lisää

Projektiriskit

Monien yritysten toiminta on projektiluonteista. Projektien riskit ovat usein vaikeasti hallittavissa ja liian moni projekti epäonnistuu. Projektin onnistumista voidaan edesauttaa hyvällä suunnittelulla ja riskienhallinnalla.

Lue lisää

Pk-yrityksen sopimukset ja vastuut

Sopimusriskien hallinta on osa yrityksen arkipäivää. Riskien tunnistaminen on tärkeää, koska vahingosta voi seurata suuria korvausvaatimuksia.

Lue lisää

Rikosriskit

Onko yrityksesi rikoksentekijälle helppo kohde? Rikollisuuden kansainvälistymisen ja ammattimaisuuden seurauksena yritysten riski joutua rikosten kohteeksi on kasvanut. Rikosriskejä voidaan hallita ennaltaehkäisevän kartoituksen ja toiminta-suunnitelman avulla. Rikosten ennaltaehkäisy on aina kannattavampaa kuin jo tapahtuneiden vahinkojen selvitys.

Lue lisää

Tuoteriskit

Tuotteiden ja niiden markkinointiprojektien myötä yritys menestyy tai kaatuu, joten jokaisen yrityksen kannattaa panostaa tuotteisiin liittyvään riskienhallintaan!

Lue lisää

Keskeytysriskit

Pienten yritysten keskeinen haaste on toiminnan häiriöttömyyden ja varmuuden turvaaminen. Miksi näin on ja miten toiminnan keskeytysriskit hallitaan?

Lue lisää

Scroll to Top