Etusivu » Keskeytysriskit

Keskeytysriskit

Jaa sivu:

Pienten yritysten keskeinen haaste on toiminnan häiriöttömyyden ja varmuuden turvaaminen. Miksi näin on ja miten toiminnan keskeytysriskit hallitaan?

Vieras tahtoo tavallaan, asiakas ajallaan

Vaativa liike-elämä edellyttää tahdistusta. Pyrkimykset nopeuteen, tehokkuuteen ja pieniin varastoihin (JOT-toiminta) edellyttävät kaikkien osapuolten pysymistä aikataulussa.

Jos toimitus asiakkaalle viivästyy vaikka vain päivällä, vahinko voi olla heille suuri. Ja pahimmassa tapauksessa yrityksesi joutuu maksumieheksi, jos se on syypää viivästykseen.

Pienen yrityksen heikko selkä

Pieni yritys kestää vain pieniä häiriöitä. Kun omaa pääomaa on vähän, pitää tulojen olla säännölliset. Jos eletään kädestä suuhun, voi lyhytaikainenkin tulojen häiriö suistaa yrityksen kriittiseen tilaan tai velkakierteeseen.

Tulipalo on monilla aloilla merkittävä riski. Vakuutetun raaka-ainevaraston tuhoutuminen ei kuitenkaan välttämättä ole kriittinen ongelma verrattuna toiminnan keskeytymisestä aiheutuviin välillisiin seurauksiin:

 • Palkat juoksevat ja kulut kulkevat, mutta tuotanto ei pyöri.
 • Asiakas ei pysty odottamaan ja kauppa menetetään.
 • Yrityksen maine luotettavana toimittajana kärsii.

Jos tilausrekisterin sisältävä tietokone rikkoutuu, ei tietokoneen hinnalla ole merkitystä sen rinnalla, että tiedot sovituista toimituksista ovat tuhoutuneet koneen mukana.

Kenestä kaikki riippuu?

Verkostotoiminta voi olla pk-yrityksen ainoa mahdollisuus – ja suurin riski. Yhteistyöverkoston yritykset ovat riippuvaisia toistensa panoksesta. Miten käy oman toiminnan, jos alihankkijan, tavarantoimittajan tai päämiehen toiminta häiriintyy? Kumppaneiden toimiin on vaikea vaikuttaa, mutta niistä aiheutuviin yllätyksiin pitää kuitenkin varautua. Miten hyvin tunnet ja seuraat yhteistyökumppaneiden toimintaa?

Pienessä yrityksessä on usein vain yksi tuotantolaitteisto ja monet työt ovat vain yhden henkilön osaamisen varassa. Tilanne on hyvin riskialtis ja vakava.

Keskeytysten vaikutuksia

Alihankinta, raaka-aineet, energia, tuotantolaitteet, tilat, avainhenkilöt, tiedot, ATK, kuljetukset, käyttöpääoman… Keskeytysriskin iskupaikkoja on monia.

Vastaavasti myös keskeytysten vaikutukset voivat olla moninaiset:

 • Keskeytyksen aiheuttaneen vahingon (tapaturma, laiterikko tms.) välittömät seuraukset ja korjauskustannukset
 • Ylimääräiset kustannukset, joilla pyritään lyhentämään keskeytysaikaa
 • Liiallinen riskinotto kiireen vuoksi, kun toiminta käynnistyy keskeytyksen jälkeen
 • Tulojen keskeytyminen
 • Asiakassuhteen huononeminen tai päättyminen
 • Yleinen maineen huonontuminen
 • Korvausvaade sopimusrikkomuksesta.
 • Uuden tuotteen toimitusten tai markkinoillepääsyn viivästyminen
 • Myöhästyminen merkittäviltä messuilta.

Keskeytysriskin vähentäminen

Keskeytysten uhkaa voidaan vähentää moni eri keinoin:

 • Tunnista toiminnan riippuvuudet. Minkä toimivuudesta tai kenen työkyvystä “kaikki on kiinni“? Suunnittele vaihtoehtoisia ratkaisuja; esimerkiksi varavoimalähde, toinen komponenttitoimittaja tai avainhenkilön tehtävien opettaminen useammalle henkilölle.
 • Mieti, mikä yleisimmin aiheuttaa keskeytyksen yrityksessänne; esimerkiksi tuotantokoneisto, atk, riippuvuudet tai myöhästymismahdollisuudet. Pienissä yrityksissä keskeytysriskit liittyvät usein myös avainhenkilöihin (sairastuminen tms.).
 • Selvitä, mikä on tuotannon ja asiakasprojektien ns. kriittinen polku, jossa asiat ovat ketjussa niin, ettei seuraavaa asiaa voi aloittaa ennen edellisen päättymistä. Tällaiset ketjut pitäisi saada mahdollisimman lyhyiksi. On hyvä, jos eri asioita voi tehdä samaan aikaan.
 • Tee järjestelmistä mahdollisimman luotettavia.
 • Muista ennakoiva kunnossapito – sekä laitteiden että alihankintasuhteiden osalta!
 • Kahdenna kriittiset asiat. Hanki varalaite. Ota varmuuskopio.
 • Hanki kriittisille komponenteille varaosia. Standardien mukaiset laitteet ja järjestelmät helpottavat hätätilanteessa.
 • Seuraa häiriöitä. Aiemmin vain pieniä häiriöitä aiheuttaneista ongelmista voi ensi kerralla seurata vakava tuotantokatkos. Selvitä häiriöiden syyt ja hoida asia kuntoon!
 • Ota keskeytysvakuutus. Vakuutuksella katettavia keskeytysriskejä ovat tavallisesti omaisuus-, tapaturma- ja riippuvuuskeskeytys sekä riippuvuus julkisista palveluista -keskeytys. Vakuutusyhtiöillä on runsaasti erilaisia keskeytysriskejä kattavia vakuutuksia. Tutustu niihin ja vertaile eri vaihtoehtoja.
 • Sovi vastuista kirjallisin sopimuksin alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa. Käytä luotettavia yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita. Tutustu ja seuraa yhteistyökumppaneiden toimintaa.
 • Tee riskianalyysejä! Yritysten tilanteet, toimintaolosuhteet, projektit ja työt vaihtelevat, joten keskeisiä asioita on mietittävä säännöllisesti lähtien yrityksen oman tilanteen mukaisesti.

Varaudu pahimpaan: 
Tee käytännöllisiä varasuunnitelmia. Mistä esimerkiksi saat tietokoneen ohjelmistoineen lainaksi tai tiedot kadonneiden tilalle? Toimintatavat poikkeustilanteissa on hyvä suunnitella rauhassa jo ennakkoon.

Lähde: PK-RH Riskienhallinta -materiaali

Pro Riskienhallinta

Keskeytysriskit ovat pieninä palasina monien eri riskilajien tarkistuslistoissa. Olemme koonneet niistä teille yksinkertaisen ja nopean tarkistuslistan keskeytysriskien arviointia varten.


Kaikki sivut

Scroll to Top